Samorząd

Bibice są jednym z 19 sołectw Gminy Zielonki.

Powierzchnia sołectwa wynosi 743,4598 ha co stanowi 15,36 % powierzchni gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku sołectwo Bibice zamieszkiwało 3 128 osób.

W dniu 22 listopada 2015 nowy sołtysem Bibic został wybrany Tadeusz Łysek. Mieszkańcy wybrali go oraz dziewięcioosobową radę sołecką na następne 4 lata.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 2418 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 199 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono następujących kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów ważnych za:

– Krawczyk Magdalena (poprzedni Sołtys 2011-2015) – 58 głosów

– Łysek Tadeusz – 140 głosów.

 

Kontakt do Sołtysa: Tadeusz Łysek, tel.: 601-132-206

 

Rada Sołecka:

  1. Plewniak Józef (109 głosów)
  2.  Kościelniak Dariusz (98 głosów)
  3.  Gazda Władysław (93 głosy)
  4.  Małek Marek (87 głosów)
  5.  Wiliński Paweł (77 głosów)
  6.  Brzeska Dorota (68 głosów)
  7.  Kalista Wojciech (64 głosy)
  8.  Bejski Krzysztof (56 głosów)
  9.  Jedlińska Lidia (48 głosów)

Informacje ze strony Urzędu Gminy w Zielonkach.

Oficjalne informacje z sołectwa dostępne są na bieżąco na stronie UG bądź na stronie BIP.