35 rocznica powstania Koła Gospodyń Wiejskich

Informacja zaczerpnięta ze strony Związku Kółek Rolniczych.

35. urodziny obchodziło 28 listopada Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach. Spotkanie przyjaciół Koła miało miejsce w zieloneckim Centrum Integracji Społecznej. Obecnie w KGW działa 35 pań.

Odznaki za zasługi gospodyniom z Bibic wręczył prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Andrzej Harężlak. Były wicewojewoda małopolski przypomniał, że w przyszłym roku minie 150 lat odkąd powstało pierwsze koło gospodyń na ziemiach polskich, w zaborze pruskim – to na barkach polskich kobiet leżało krzewienie i troska o polskość pod zaborami. – Polska kobieta, polska matka tę polskość wszczepiała młodemu pokoleniu – powiedział.
Odznakę za zasługi dla kółek rolniczych otrzymały: Anna Łachowska, Aleksandra Książek, Halina Sierant, Zofia Łysek, Zofia Wąs, Irena Chromy i Grażyna Święszek. Pani Annie Zabiegaj, przewodniczącej od 35 lat, podziękowano dyplomem za działalność na rzecz środowiska wiejskiego, krzewienia idei kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich oraz tradycji kultury ludowej. Na spotkaniu wspierał panie także prezes kółka rolniczego w Bibicach Zbigniew Banaś, zarząd bibickiej OSP z radnym Antonim Banasiem, nowo wybrany sołtys Bibic Tadeusz Łysek, radny i sołtys Grębynic Adam Duliński, dyrektor CKPiR Marek Płachta, przedstawiciele organizacji społecznych z Bibic, w tym Koła Integracji Bibic z jego prezes Lidią Marią Jedlińską.
Magdalena Krawczyk, była sołtys Bibic podziękowała za cztery lat współpracy podczas jej sołtysowania, ksiądz Jan Przybocki, proboszcz bibickiej parafii, w imieniu księży poprzedników – za ufundowanie jednego witraża do kościoła i projektów pozostałych, dbałość o otoczenie kościoła, polecił też modlitwie członkinie Koła, które już odeszły. Gdy kościół był budowany kilka gospodyń opiekowało się dziećmi, a inne nosiły materiały i gotowały dla budowniczych – opowiadał.
„Sto lat” zagrał na akordeonie sołtys Garlicy Duchownej Artur Nogieć.

 

Zebranie wiejskie

W dniu 11 grudnia odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa w Domu Ludowym (Rynek 2). Głównym tematem będzie przyjęcie planu finansowego na rok 2016 oraz powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 850-lecia Bibic.

Zebranie wiejskie 20151211

Zebranie wiejskie 20151211

1 2 3